Tuyển dụng

GIÁM ĐỐC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Chúng tôi luôn tìm kiếm những người đồng hành có tâm và yêu nghề. Chúng tôi luôn sẵn sàng bên cạnh đồng hành, cùng Bạn chia sẻ, hỗ trợ và cùng Bạn phát triển. Đến với Đông Dương Group, Bạn sẽ được sống trong một tổ chức chuyên nghiệp, sáng tạo và luôn tiên phong trong công tác đổi mới, áp dụng những quy trình, giải pháp tiên tiến. Đối với Đông... [Xem chi tiếp]

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH

Chúng tôi luôn tìm kiếm những người đồng hành có tâm và yêu nghề. Chúng tôi luôn sẵn sàng bên cạnh đồng hành, cùng Bạn chia sẻ, hỗ trợ và cùng Bạn phát triển. Đến với Đông Dương Group, Bạn sẽ được sống trong một tổ chức chuyên nghiệp, sáng tạo và luôn tiên phong trong công tác đổi mới, áp dụng những quy trình, giải pháp tiên tiến. Đối với Đông... [Xem chi tiếp]

NHÂN VIÊN TUYỂN DỤNG

Chúng tôi luôn tìm kiếm những người đồng hành có tâm và yêu nghề. Chúng tôi luôn sẵn sàng bên cạnh đồng hành, cùng Bạn chia sẻ, hỗ trợ và cùng Bạn phát triển. Đến với Đông Dương Group, Bạn sẽ được sống trong một tổ chức chuyên nghiệp, sáng tạo và luôn tiên phong trong công tác đổi mới, áp dụng những quy trình, giải pháp tiên tiến. Đối với Đông... [Xem chi tiếp]
Ứng tuyển